Gyldig fra: 04.00 29.08.2022 - 02.00 01.11.2022

Stoppested Feltspatveien er flyttet

Stoppestedet Feltspatveien er flyttet cirka 40m vest i Feltspatveien.

Dette skyldes veiarbeid i Marmorveien.
Gjelder linjene: 75C
Gjelder stoppestedene: Feltspatveien
Sist oppdatert: 03.10.2022 14:27
Vis alle avvik i kollektivtrafikken