Gyldig fra: 22.28 31.07.2022 - 02.00 12.12.2022

Holdeplass Oslo bussterminal midlertidig flyttet.

Holdeplassen Oslo bussterminal retning vest er midlertidig flyttet til plattform B7/B8 retning vest grunnet veiarbeid.

Gjelder linjene: 4N, 3N, 2N
Gjelder stoppestedene: Harald Hårdrådes plass , Oslo gate , Oslo bussterminal
Sist oppdatert: 22.11.2022 10:52
Vis alle avvik i kollektivtrafikken