Gyldig fra: 09.00 23.02.2022 - 19.00 01.07.2022

Forsinkelser

Det kan oppleves forsinkelser opptil 20 minutter

Grunnet veiarbeid ved Årnes møbler
Gjelder linjene: 441, 450, 451, 453, 461, 3686
Sist oppdatert: 17.06.2022 10:18
Vis alle avvik i kollektivtrafikken