Gyldig fra: 04.00 07.06.2022 - 16.00 31.10.2022

Omkjøring buss 69 i retning Tveita.

Stopper ikke på Rundtjernveien (etter Hellerudtoppen), Postkassene, Stordamveien. Dette skyldes veiarbeid.

Stopper på Haugerudveien (i Haugerudveien), Tveita bedriftsområde, Tveita (i Tvetenveien).
Gjelder linjene: 69
Gjelder stoppestedene: Rundtjernveien , Postkassene , Stordamveien
Sist oppdatert: 31.05.2022 08:41
Vis alle avvik i kollektivtrafikken