Gyldig fra: 04.00 07.06.2022 - 16.00 31.10.2022

Omkjøring buss 69 i retning Lutvann.

Holdeplasser som ikke blir betjent er: Tveita (rampe mot ytre Ringvei), Stordamveien, Postkassene og Rundtjernveien. Dette skyldes veiarbeid.

Stopper på Tveita (i Tvetenveien), Tveita bedriftsområde, Haugerudveien (i Haugerudveien).
Gjelder linjene: 69
Gjelder stoppestedene: Tveita , Stordamveien , Postkassene , Rundtjernveien
Sist oppdatert: 31.05.2022 08:43
Vis alle avvik i kollektivtrafikken