Gyldig fra: 12.00 12.05.2022 - 23.59 27.05.2022

Buss 380: Omkjøring via Strømsveien og Bråteveien

Holdeplassene Stav og Svømmehallen blir ikke betjent. I Sagdalen kan ikke holdeplassen i Skjettenveien benyttes. Sagdalen holdeplass i Strømsveien må benyttes.

Gjelder linjene: 380
Sist oppdatert: 12.05.2022 11:53
Vis alle avvik i kollektivtrafikken