Gyldig fra: 12.00 12.05.2022 - 23.59 27.05.2022

Buss 375: Omkjøring via Bråteveien

Holdeplassene Niels Høeghs vei, Rettenveien, Stav og Svømmehallen blir ikke betjent.

Gjelder linjene: 375
Sist oppdatert: 12.05.2022 11:52
Vis alle avvik i kollektivtrafikken