Gyldig fra: 04.00 14.02.2022 - 23.59 31.05.2022

Holdeplass Munkelia T retning Åsbråten flyttet.

Holdeplassen flyttes cirka 120m frem. Den midlertidige holdeplassen vil være lokalisert ved Langbølgen 39C.

Dette skyldes veiarbeid på strekningen.
Gjelder linjene: 79
Gjelder stoppestedene: Munkelia T
Sist oppdatert: 26.03.2022 11:35
Vis alle avvik i kollektivtrafikken