Gyldig fra: 04.00 14.02.2022 - Inntil videre

Holdeplass Munkelia T retning Åsbråten flyttet.

Holdeplassen flyttes cirka 120m frem. Den midlertidige holdeplassen vil være lokalisert ved Langbølgen 39C.

Dette skyldes veiarbeid på strekningen.
Gjelder linjene: 79
Gjelder stoppestedene: Munkelia T
Sist oppdatert: 27.05.2022 11:46
Vis alle avvik i kollektivtrafikken