Gyldig fra: 07.00 03.02.2022 - 17.00 10.06.2022

Holdeplassen Moreppen er flyttet

Midlertidig holdeplass for linje 420 er flyttet 150 meter inn i Preståsvegen retning nord. Retning sør er flyttet 20-50 meter. Linje 446 og 3838: Midlertidig stengt nordover, nærmeste holdeplass er Møllerstad (350 meter).

Gjelder linjene: 420, 446, 3838
Sist oppdatert: 20.05.2022 16:57
Vis alle avvik i kollektivtrafikken