Gyldig fra: 00.01 01.10.2020 - 06.00 27.12.2021

Holdeplassen er flyttet

Holdeplass Vækerøveien retning Lysaker og Kværnerbyen er flyttet ca. 100 meter frem.

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 23, 32, 32N
Gjelder stoppestedene: Vækerøveien
Sist oppdatert: 01.11.2021 13:05
Vis alle avvik i kollektivtrafikken