Gyldig fra: 00.01 01.11.2021 - 23.59 22.12.2021

Holdeplassen er midlertidig flyttet

Holdeplassen KB-senteret sørgående er flyttet 70-80 meter nordover.

Gjelder stoppestedene: KB-senteret
Sist oppdatert: 02.11.2021 13:02
Vis alle avvik i kollektivtrafikken