Gyldig fra: 00.01 01.11.2021 - Inntil videre

Holdeplassen er midlertidig flyttet

Holdeplassen KB-senteret sørgående er flyttet 70-80 meter nordover.

Gjelder stoppestedene: KB-senteret
Sist oppdatert: 20.05.2022 18:26
Vis alle avvik i kollektivtrafikken