Gyldig fra: 04.00 04.10.2021 - 23.59 31.12.2022

Svartskog holdeplass er flyttet

Fra 4. oktober 2021 og inntil videre er holdeplass Svartskog flyttet til krysset Rødstenveien x Roald Amundsens vei.

Dette skyldes arbeider på vann- og avløpsnettet.
Gjelder stoppestedene: Svartskog
Sist oppdatert: 10.06.2022 11:49
Vis alle avvik i kollektivtrafikken