Gyldig fra: 05.00 27.08.2021 - 23.59 01.06.2022

Holdeplassen er flyttet

Holdeplass Fjellsrud skole retning Ahus er flyttet inn i Marcus Thranes vei frem til 1. juni 2022.

Avviket skyldes veiarbeid i Kloppaveien. I retning Vallerudtoppen stopper bussene som normalt.
Gjelder linjene: 315
Gjelder stoppestedene: Fjellsrud skole
Sist oppdatert: 03.09.2021 09:18
Vis alle avvik i kollektivtrafikken