Gyldig fra: 05.00 27.08.2021 - Inntil videre

Fjellsrud holdeplass er flyttet

Holdeplass Fjellsrud skole retning Ahus er flyttet inn i Marcus Thranes vei inntil videre.

Avviket skyldes veiarbeid i Kloppaveien. I retning Vallerudtoppen stopper bussene som normalt.
Gjelder linjene: 315
Gjelder stoppestedene: Fjellsrud skole
Sist oppdatert: 30.10.2022 11:49
Vis alle avvik i kollektivtrafikken