Gyldig fra: 04.00 23.08.2021 - 23.59 05.12.2021

Stopper ikke på Rikard Nordraaks vei

Holdeplass Rikard Nordraaks vei i begge retninger betjenes ikke i perioden 23.08-05.12. Benytt holdeplass Svømmehallen i denne perioden.

Dette skyldes veiarbeid i Bråteveien.
Gjelder linjene: 375, 380, 3371
Gjelder stoppestedene: Rikard Nordraaks vei
Sist oppdatert: 30.08.2021 13:35
Vis alle avvik i kollektivtrafikken