Gyldig fra: 04.00 12.05.2021 - 23.59 12.05.2023

Holdeplass Sinsenveien østgående er flyttet

Fra 12 mai: Holdeplass Sinsenveien retning øst er flyttet ca. 150 meter tilbake. Avviket er planlagt å vare i ca. 2 år.

Dette skyldes byggearbeider på ordinær holdeplass.
Gjelder linjene: 23, 24
Gjelder stoppestedene: Sinsenveien
Sist oppdatert: 10.05.2021 14:18
Vis alle avvik i kollektivtrafikken