Gyldig fra: 04.00 12.05.2021 - 23.59 01.03.2024

Holdeplass Sinsenveien østgående er flyttet

Fra 12 mai: Holdeplass Sinsenveien retning øst er flyttet ca. 150 meter tilbake.

Dette skyldes byggearbeider på ordinær holdeplass. Avviket er planlagt å vare i ca 2 år.
Gjelder linjene: 23, 24
Gjelder stoppestedene: Sinsenveien
Sist oppdatert: 17.10.2023 15:41
Vis alle avvik i kollektivtrafikken