Gyldig fra: 04.00 22.03.2021 - 23.59 30.06.2021

Buss 86: Innstilt strekning

Fra 22. mars og inntil videre kjører ikke bussene Ingierstrandveien. Bussene kjører denne strekningen i begge retninger: Kolbotn – Gjersjø bru – Sandvadtoppen – Svartskog.

Holdeplassene Gjersjø bru (mot Hvitebjørnveien), Hvitebjørnveien, Gjersjøelva, Ingier bru, Bestemorstranda, Sandbukta, Ingierstrand, Linnebukta, Strandkollen, Strandskogen, Prosted og Bekkensten blir ikke betjent i denne perioden. Skoleelever som blir berørt får et eget tilbud med minibuss. Har du behov for spesialtransport, ring 177 dagen i forveien.
Gjelder linjene: 86
Sist oppdatert: 17.03.2021 16:59
Vis alle avvik i kollektivtrafikken