Gyldig fra: 14:21 31.12.2016 - Inntil videre

Endret kjøremønster og nye holdeplasser

Linje 235 Fossum ring er en forlengelse av gamle 732. Linje 235 Fossum ring skifter retning ca. kl. 13.

235 Fossum ring kjører via Østerås senter frem til ca. kl. 13:

  • Østerås T -> Østerås senter – Nordgrenda – Listua – Fossum – Grini – Eiksmarka -> Østerås T.

 

235 Fossum ring kjører via Eiksmarka senter fra ca kl. 13:

  • Østerås T -> Eiksmarka – Grini – Fossum – Listua – Nordgrenda - Østerås senter -> Østerås T.

 

Det kjøres også flere avganger Ila – Nordby gård – Listuveien - Østerås senter – Østerås T i morgen- og ettermiddagsrushet.

 

Sjekk på din holdeplass at du står på rett side av veien!

Gjelder linjene: 235
Sist oppdatert: 10.01.2017 16:55
Vis alle avvik i kollektivtrafikken