Gyldig fra: 05:30 07.12.2016 - Inntil videre

Stoppestedet Amagerveien er flyttet

Stoppestedet er flyttet ca. 200 meter vestover mot Jarbakken p.g.a. veiarbeid i Arnebråtveien.


Header1:
Box1:
Gjelder linjene: 45, N12
Gjelder stoppestedene: Amagerveien (Oslo)
Sist oppdatert: 05.12.2016 11:07
Vis alle avvik i kollektivtrafikken