Gyldig fra: 04.00 27.04.2023 - 04.00 10.12.2023

Av- og påstigning ved holdeplass Mortensrud T, plattform C

På grunn av kort plattformkant, benytt dør i midten av bussen for egnet av- og påstigning.

Gjelder stoppestedene: Mortensrud T
Sist oppdatert: 09.11.2023 11:26
Vis alle avvik i kollektivtrafikken