Gyldig fra: 04.00 03.11.2020 - 02.00 24.12.2020

Buss 25: Holdeplass Majorstuen er flyttet.

Buss 25 stopper på midlertidig holdeplass Majorstuen i Harald Hårfagres gate. Gangavstand: Ca. 150 meter / 2 minutter.

Dette skyldes veiarbeid i Valkyriegata.
Gjelder linjene: 25
Gjelder stoppestedene: Majorstuen
Sist oppdatert: 10.11.2020 13:51
Vis alle avvik i kollektivtrafikken