Gyldig fra: 04.00 25.07.2020 - 02.00 03.08.2020

27. juli til 2. august: Buss for bane mellom Lambertseter og Bergkrystallen

På grunn av arbeid på sporet er T-banen innstilt på denne strekningen. Det er satt inn buss for bane (buss 4B).

Fra Bergkrystallen kjøres Mellombølgen - Langbølgen - Lambertseterveien, og bussene stopper for avstigning på Lambertseter T (på broen over t-banestasjonen). Fra Lambertseter starter bussene fra Lambertseter senter (midlertidig holdeplass i Cecilie Thoresens vei ved siden av Lambertseter senter). I tillegg til holdeplassene på Lambertseter og Bergkrystallen stopper bussene på holdeplassen Blåfjellet i begge regning. Forøvrig gjør vi oppmerksom på at T-banen fra Lambertseter mot sentrum går ett minutt tidligere nå enn før. Reiseplanleggeren er oppdatert.
Gjelder linjene: 1, 4
Gjelder stoppestedene: Bergkrystallen , Munkelia , Lambertseter
Sist oppdatert: 27.07.2020 06:56
Vis alle avvik i kollektivtrafikken