Gyldig fra: 02.00 08.06.2020 - 02.00 08.08.2020

Stoppestedet Skjønhaug er flyttet

På grunn av vegarbeid er stoppestedet Skjønhaug flyttet ca. 10 meter i retning Grorud

Gjelder linjene: 2N, 25, 79
Gjelder stoppestedene: Skjønhaug
Sist oppdatert: 04.06.2020 19:03
Vis alle avvik i kollektivtrafikken