Gyldig fra: 04.00 26.03.2020 - Inntil videre

Midlertidig endring i tilbudet

På grunn av den pågående krisesituasjonen gjøres det endringer i tilbudet inntil videre.

Trikkens linjer vil ha kvartersavgager hele dagen. Se RuterReise for oppdaterte rutetider.
Gjelder linjene: 11, 12, 13, 17, 18, 19
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:31
Vis alle avvik i kollektivtrafikken