Gyldig fra: 12.41 06.06.2019 - 10.13 18.02.2020

Ullevål stadion: endret adkomst til plattform retning vest

I forbindelse med byggearbeider er rampen til plattformen i retning Majorstuen/Oslo sentrum stengt. Det er etablert en midlertidig adkomst ved Sognsveien 68, følg skilting på stedet.

Byggearbeidene har en forventet varighet på ca. 1 år.
Gjelder stoppestedene: Ullevål stadion
Sist oppdatert: 19.02.2020 10:14
Vis alle avvik i kollektivtrafikken