Gyldig fra: 02.00 23.09.2019 - Inntil videre

Stoppestedet Emma Hjorths vei er flyttet

Stoppestedet Emma Hjorths vei flyttet ca. 200 meter. Se oppslag på holdeplassen.

Mot Sandvika er stoppestedet flyttet 200 meter frem. Fra Sandvika er stoppestedet flyttet 200 meter tilbake. Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 203, 240, 240N
Gjelder stoppestedene: Emma Hjorths vei
Sist oppdatert: 15.03.2021 12:18
Vis alle avvik i kollektivtrafikken