Gyldig fra: 04.00 23.09.2019 - 19.06 05.11.2019

Innstilt mellom Ørajordet og Kleiva

Buss 540 er innstilt mellom Ørajordet og Kleiva Vil ikke stoppe på Son havn nord.

Minibuss linje 541 vil kjøre som følger: Son kulturkirke, Son torg og Sonsveien stasjon
Gjelder linjene: 540
Gjelder stoppestedene: Ørajordet , Son havn nord , Kleiva
Sist oppdatert: 05.11.2019 19:06
Vis alle avvik i kollektivtrafikken