Gyldig fra: 19.40 05.06.2019 - Inntil videre

Stopper ikke på Tøyengata og Politihuset

Fra og med mandag 03.06.2019 og inntil videre stenges Grønlandsleiret på grunn av gravearbeider. Buss 37 får en omkjøring og stopper ikke på Tøyengata og Politihuset. Nærmeste alternative stoppesteder er Oslo gate og Bussterminalen Grønland.

Gjelder linjene: 37
Sist oppdatert: 05.07.2019 10:03
Vis alle avvik i kollektivtrafikken