Slik fungerer selvkjørende busser

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om hvordan selvkjørende busser og teknologien fungerer, og hvordan sikkerheten er ivaretatt.

Sikkerhet

Hvordan er sikkerheten vurdert?

Sikkerhet er prosjektets høyeste prioritet. Sammen med våre samarbeidspartnere Statens vegvesen og Bymiljøetaten har vi gjennomført inngående vurderinger av kjøretøy og strekninger. I denne prosessen har vi også involvert andre interessenter og kompetansemiljøer eksternt, blant annet naboer, nødetatene og Syklistenes landsforening.

Hva skjer hvis noen går foran bussen?

Bussen registrerer alt i en 60 meter lang radius rundt seg, og vil justerer hastigheten etter personen eller objektet. Hvis personen eller objektet kommer nærmere bussen, vil den bremse og eventuelt tute.

Hvis personen eller objektet er lengre borte senker den farten.

Er det en sjåfør i bussen?

Bussen kjører helt selv, men det er en spesialtrent kjøretøyoperatør om bord. Kjøretøyoperatørens primære funksjon er å ivareta sikkerhet og fremkommelighet, gi passasjerer assistanse hvis de trenger det, og svare på spørsmål om kjøretøyet og tjenesten. Kjøretøyoperatøren vil også kunne overta manuell styring av kjøretøyet ved behov, for eksempel for å kjøre det rundt midlertidige hindringer i veibanen som feilparkerte biler og veiarbeid.

For mange vil selvkjørende kjøretøy være en ny måte å reise på, og derfor er informasjonsrollen til kjøretøyoperatøren viktig. 

Teknologi

Hvordan fungerer teknologien?

En selvkjørende buss er en buss som kjører uten sjåfør. Bussen styres av avansert teknologi.

Før bussene settes i trafikk kartlegges kjøreruten og omgivelsene. Dette forhåndsprogrammerte kartet blir benyttet av bussene for å bekrefte posisjonen når bussen kjører. Når bussen kjører vil ulike sensorer kontinuerlig hente inn informasjon om omgivelsene og trafikken, slik at bussen kan navigere trygt gjennom trafikkbildet.

Kjøretøyet justerer hastigheten og kjøreruten basert på avstanden til omgivelser og andre trafikanter i nærheten. Hvis en trafikant kommer nær bussen stopper den.

Bussene bruker følgende datakilder:

  • LIDAR-sensorer som skanner omgivelsene
  • Kamera i alle retninger
  • GNSS for bedret posisjoneringsdata
  • Odometer og andre sensorer på understellet for informasjon om hjulene om bla. hastighet
  • IMU (Inertial Measurement Unit) for å måle det faktiske bevegelsesmønsteret til kjøretøyet.

Hvordan er personvernet opprettholdt når bussene har kameraer?

Loven om utprøving av selvkjørende kjøretøy gir tillatelse til å bruke opptak fra bussene kun ved sikkerhetshensyn eller forsknings- og utviklingsarbeid, med sikte på å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.

Kjøretøyene

Kjøretøyet Arma fra den franske produsenten Navya.

Hvilke kjøretøy bruker dere?

Minibussene på linje 35 og linje 85B er produsert av den franske produsenten Navya. Modellen er Arma. Arma er elektrisk og utslippsfri, og tar åtte passasjerer i tillegg til en spesialtrent kjøretøyoperatør.

På linje 529 benytter vi kjøretøy fra Toyota med teknologi fra Sensible 4.

Hvor fort kjører kjøretøyene?

Arma-bussene har en hastighet på 25 kilometer i timen, men opererer med en makshastighet på 18 kilometer i timen.

Kjøretøyene fra Toyota opererer med en hastighet opp mot 30 km/t i første omgang.

Er kjøretøyene egnet til å kjøre i Norge?

Selvkjørende kjøretøy har allerede vært prøvd ut flere andre steder i verden, og er i dag i drift i flere forskjellige byer - inkludert i travle gågater med mange mennesker.

I Sion i Sveits har kjøretøy av denne typen vært i drift på trafikkert vei og i gågater siden 2016. Andre lignende kjøretøy går for tiden i Kongsberg, og har også tidligere kjørt på Fornebu, Forus utenfor Stavanger og Gjøvik.

Ettersom kjøretøyene og teknologien stadig er under utvikling, har kjøretøyene fått dispensasjoner fra gjeldende regelverk ihht. lovverket om utprøving av selvkjørende kjøretøy.

Er bussene universelt utformet?

Ja. Noen av kjøretøyene er utstyrt med rullestolrampe. Rampen har en kapasitet på 350 kg.