Slik fungerer selvkjørende busser

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om hvordan selvkjørende busser og teknologien fungerer, og hvordan sikkerheten er ivaretatt.

Sikkerhet

Hvordan er sikkerheten vurdert?

Sikkerhet er prosjektets høyeste prioritet. Sammen med våre samarbeidspartnere Statens vegvesen og Bymiljøetaten har vi gjennomført inngående vurderinger av kjøretøy og strekninger. I denne prosessen har vi også involvert andre interessenter og kompetansemiljøer eksternt, blant annet naboer, nødetatene og Syklistenes landsforening.

Hva skjer hvis noen går foran bussen?

Bussen registrerer alt i en 60 meter lang radius rundt seg, og vil justerer hastigheten etter personen eller objektet. Hvis personen eller objektet kommer nærmere bussen, vil den bremse og eventuelt tute.

Hvis personen eller objektet er lengre borte senker den farten.

Er det en sjåfør i bussen?

Bussene kjører selv, men det er en vert om bord for å sørge for god service, sikkerhet og fremkommelighet. Vertens primære funksjon er å gi passasjerer assistanse hvis de trenger det, og svare på spørsmål om kjøretøyet og tjenesten.

For mange vil selvkjørende busser være en ny måte å reise på, og derfor er informasjonsrollen til verten viktig. Verten vil også kunne overta manuell styring over kjøretøyet ved behov, for eksempel for å kjøre det rundt midlertidige hindringer i veibanen som feilparkerte biler og veiarbeid.

Teknologi

Hvordan fungerer teknologien?

En selvkjørende buss er en buss som kjører uten sjåfør. Bussen styres av avansert teknologi.

Før bussene settes i trafikk kartlegges kjøreruten og omgivelsene. Dette forhåndsprogrammerte kartet blir benyttet av bussene for å bekrefte posisjonen når bussen kjører. Når bussen kjører vil ulike sensorer kontinuerlig hente inn informasjon om omgivelsene og trafikken, slik at bussen kan navigere trygt gjennom trafikkbildet.

Bussen justerer hastigheten basert på avstanden til omgivelser og andre trafikanter i nærheten. Hvis en trafikant kommer nær bussen stopper den.

Bussene bruker følgende datakilder:

  • LIDAR sensorer (8 sensorer, 4 foran og 4 bak) som skanner omgivelsene
  • GNSS for posisjonering
  • Odometer for informasjon om hjulene om bla. hastighet
  • IMU som måler bussens bevegelsesmønster for å gjenkjenne bla. fartshumper og skjevheter i vegbanen

Hvordan er personvernet opprettholdt når bussene har kameraer?

Loven om utprøving av selvkjørende kjøretøy gir tillatelse til å bruke opptak fra bussene kun ved sikkerhetshensyn eller forsknings- og utviklingsarbeid, med sikte på å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.

Bussene

En av bussene som kjører på Akershusstranda.

Er bussene universelt utformet?

Ja. Kjøretøyene er utstyrt med en rampe som heves og senkes automatisk. Rampen har en kapasitet på 350 kg.

Hvilket merke og busstype bruker dere?

Minibussene er produsert av den franske produsenten Navya. Modellen som kjører på Akershusstranda er Arma. Arma er elektrisk og utslippsfri, og tar 8 passasjerer i tillegg til en vert.

Hvor fort kjører bussene?

Bussene har en hastighet på 25 kilometer i timen, men vil i første omgang operere med en makshastighet på 18 kilometer i timen.

Er kjøretøyene egnet til å kjøre i Norge?

Selvkjørende busser har allerede vært prøvd ut flere andre steder i verden, og er i dag i drift i flere forskjellige byer - inkludert i travle gågater med mange mennesker.

I Sion i Sveits har kjøretøy av denne typen vært i drift på trafikkert vei og i gågater siden 2016. Andre lignende kjøretøy går for tiden i Kongsberg, og har også tidligere kjørt på Fornebu, Forus utenfor Stavanger og Gjøvik.