Ruters bærekraftstrategi

Hvordan jobber vi i dag, og hvordan skal vi bidra til å løse fremtidens klimautfordringer og skape et bedre samfunn?

Les strategien

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å ivareta behovene til alle som lever i dag – og i fremtiden.

I Ruter har vi valgt ut åtte mål der vi mener kollektivtrafikken kan påvirke utviklingen positivt. Vi vil derfor gjerne vise deg hva vi gjør – men også hva du selv bidrar med når du reiser med oss.

Ruters bærekraftstrategi