Selvkjørende kjøretøy

Fra pilotprosjekt til bærekraftig bevegelsesfrihet.

Ni røde selvkjørende kjøretøy parkert en vinterdag. Et skur og flere trær i bakgrunnen.
Flåten av selvkjørende kjøretøy som har blitt brukt i Ruters piloter så langt.

Hvorfor gjør Ruter dette?

Ruter mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger. Vi ønsker å holde oss i front av den teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den medfører. Derfor gjennomfører vi pilotprosjekter med selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo-regionen.

Utprøvingen har et tredelt formål:

  1. Vi skal introdusere teknologien for våre kunder og omgivelser, slik at både kollektivreisende og andre trafikanter får erfaring med selvkjørende kjøretøy.
  2. Vi skal utforske hva slags roller slike kjøretøy kan spille som del av kollektivtilbudet, og hva slags nye mobilitetstjenester de muliggjør.
  3. Vi skal utvikle vår egen og andres kompetanse på selvkjøring, og bidra til at samarbeidspartnere og myndigheter stiller forberedt på teknologiens fremvekst.

Utprøvinger fra 2019 til i dag

Fra vi startet vår første linje med selvkjørende kjøretøy, har vi gjennomført flere pilotprosjekter med ulike formål. Forrige prosjekt med to selvkjørende personbiler i Ski i Nordre Follo ble avsluttet vinteren 2022.

Tidslinjen fra 2019–2022.

Nytt prosjekt i Groruddalen i 2023

I løpet av 2023 setter vi i gang med et nytt pilotprosjekt med selvkjørende kjøretøy i Groruddalen i Oslo. Hensikten med prosjekt er å prøve ut en selvkjørende bestillingstjeneste, som tilskudd til det eksisterende kollektivtilbudet i området.

Sommer 2023: Digital kartlegging av området

Som forberedelse til selvkjørende operasjon i Groruddalen må vårt operatørselskap Holo først lage et digitalt kart over området. Dette kartet skal kjøretøyene benytte til å ta seg frem på veiene. Fremstillingen av et slikt kart innebærer at en håndfull kjøretøy med kameraer om bord skal kjøres manuelt rundt omkring over hele pilotområdet i Groruddalen og kartlegge det gate for gate. 

Spørsmål og svar

Hvorfor må det lages et digitalt kart?

Prosjektets leverandør av selvkjøringsteknologi, Mobileye, behøver at området kartlegges på denne måten før kjøretøyene kan begynne å kjøre der. Operatørselskapet

Hvordan blir kartleggingen utført?

Fem vanlige personbiler utstyrt med Mobileye-kameraer skal kjøre rundt over hele veinettverket innenfor pilotområdet. Kjøretøyene som benyttes til dette vil være av typen Volkswagen ID4. Bilene ser helt normale ut fra utsiden, siden kameraene fra Mobileye sitter inne i kjøretøyet. Merk at disse kjøretøyene som brukes til å kartlegge området ikke er de samme kjøretøyene som skal brukes til den selvkjørende bestillingstjenesten.

Når skal kartleggingen utføres?

Kartleggingen pågår fra slutten av juli til omkring slutten av august.

Hva skjer videre?

Når hele området hvor tjenesten skal være tilgjengelig har blitt kartlagt og et digitalt kart er fremstilt, vil det være mulig å benytte de selvkjørende kjøretøyene i dette området. Vi planlegger å starte prøvekjøringen i løpet av høsten, så snart vi har fått tillatelse til dette av Vegdirektoratet.

Når blir det mulig for passasjerer å sitte på?

Selv om vi planlegger å få de selvkjørende kjøretøyene ut på veiene i Groruddalen på høsten, vil det gå noen måneder før vi regner med å kunne åpne bestillingstjenesten for de første passasjerene. Før vi kommer dit skal vi gjennom flere tusen timer prøvekjøring med kun sikkerhetssjåfør om bord. Vi tror vi vil kunne ta imot de første passasjerene mot slutten av året.

Spørsmål?

Har du spørsmål om Ruters utprøving av selvkjørende kjøretøy? Kontakt oss gjerne på sosiale medier, eller send oss en e-post.

Send e-post til selvkjorende@ruter.no