Selvkjørende kjøretøy

Fra pilotprosjekt til bærekraftig bevegelsesfrihet.

Bakgrunn

Siden 2019 har Ruter prøvd ut selvkjørende kjøretøy som en del av reisetilbudet i hovedstadsregionen. Gjennom en av de største og mest ambisiøse utprøvingene i offentlig kollektivtransport henter vi kunnskap som kan hjelpe oss å skape et enda bedre transporttilbud for kundene i fremtiden.

En av bussene på utprøvingen langs Akershusstranda.

Status

 • Totalt antall passasjerer: 25 000+
 • Totalt antall kilometer kjørt: 16 000+

Sist oppdatert: Mai 2020.

Utprøvinger fra 2019 til i dag

Hvorfor gjør Ruter dette?

Ruter mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger. Vi ønsker å holde oss i front av den teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den medfører. Derfor har vi startet utprøving av selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo.

Utprøvingen har et tredelt formål:

 1. Vi skal introdusere teknologien for våre kunder og omgivelser, slik at både kollektivreisende og andre trafikanter får erfaring med selvkjørende kjøretøy.
 2. Vi skal utforske hva slags roller slike kjøretøy kan spille som del av kollektivtilbudet, og hva slags nye mobilitetstjenester de muliggjør.
 3. Vi skal utvikle vår egen og andres kompetanse på selvkjøring, og bidra til at samarbeidspartnere og myndigheter stiller forberedt på teknologiens fremvekst.

Utprøvinger

Akershusstranda

Linje 35: Vippetangen – Kontraskjæret

Første selvkjørende busslinje som en integrert del av Ruters transportnettverk

Hensikten med prosjektet er å utforske hva slags roller selvkjørende kjøretøy kan spille som en integrert del av kollektivtilbudet til Ruter. Linje 35 ble vår aller første selvkjørende busslinje, og dekket en strekning langs havnepromenaden hvor det ikke fantes offentlig transport fra før.

Midt i Oslo satte vi hjul på bakken for å lære om blant annet kjøretøyenes samspill med andre trafikanter, hvordan kunder og befolkningen ville reagere på den nye teknologien, og hvordan vi må organisere oss for å kunne administrere større flåter med selvkjørende kjøretøy i fremtiden.

 • 4 kjøretøy - Navya Arma
 • Operasjon: 09:00-20:00
 • 1,2 km lang rute
 • SAE nivå 3
 • Maksimum hastighet: 18 km/t
 • Fartsgrense på strekning: 30 km/t

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Kongens gate

Linje 35: Vippetangen – Christiania Torv

Første selvkjørende busslinje med trafikklyskommunikasjon i Oslo

En viktig del av Ruters selvkjøringsprosjekt er å utforske hvordan selvkjørende kjøretøy kan fungere i samspill med infrastrukturen i vegnettet i Oslo-regionen.

Vi har mye å lære om hvordan selvkjørende kjøretøy kan ta seg best mulig gjennom trafikken, blant annet i komplekse lyskryss. Langs traseen mellom Vippetangen og Christiania Torv skal vi derfor pilotere kommunikasjon mellom lyskryss og kjøretøy i Oslos indre bygater. Målet er å finne frem til standardiserte løsninger som kan la seg overføre til andre prosjekter og kollektivtransportaktører, med formål å sikre skalerbarhet til større områder og flere kjøretøy.

 • 3 kjøretøy - Navya Arma
 • Operasjon: 10:00-19:00
 • 1,4 km lang rute
 • SAE nivå 3
 • Maksimum hastighet: 18 km/t
 • Fartsgrense på strekning: 30 km/h

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Ormøya og Malmøya

Linje 85B: Nedre Bekkelaget – Malmøya

Selvkjørende kjøretøy som tiltak for å redusere biltrafikk og bedre hverdagsmobiliteten i et nabolag

Formålet med prosjektet på Nedre Bekkelaget er å studere hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ved å øke frekvensen på offentlig transport ved hjelp av mindre selvkjørende kjøretøy tar vi sikte på å redusere behovet for privatbil i området.

For å kunne tilby innbyggerne en verdifull selvkjørende reisetjeneste må vi sikre høy driftsstabilitet langs strekningen. På Linje 85b har vi derfor gjort løpende justeringer i tilbudet for å utforske hva som skal til for å sikre stabil og pålitelig drift. Driftsstabilitet vil være en suksessfaktor for å igangsette nye, mer komplekse selvkjørende busslinjer i årene som kommer.

 • 3 kjøretøy – Navya Arma
 • Operasjon: 07:00-20:00
 • 1,3 km lang strekning
 • SAE nivå 3
 • Maks hastighet: 18 km/h
 • Fartsgrense på strekning: 30 km/h

SAE (the Society of Automotive Engineers) har definert fem nivåer av autonomi. Denne utprøvingen er på nivå 3.

Hvordan gjør vi dette?

Forsknings- og utviklingssamarbeid med Holo

I forbindelse med utprøving av selvkjørende kollektivtransport har Ruter inngått en forsknings- og utviklingsavtale med Holo (tidligere Autonomous Mobility AS). Holo er Europas ledende operatør av selvkjørende kjøretøy i Europa, og prosjektet vi gjennomfører med dem er blant de mest ambisiøse utprøvingene av selvkjørende kjøretøy i offentlig kollektivtransport noe sted i verden.

Holo skaffer Ruter tilgang til kjøretøy og teknologi, står for drift av linjene og leder søknadsprosess og godkjenningsarbeid knyttet til kjøretøy og strekninger.

Samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten

Utprøvingen av selvkjørende kjøretøy gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo. Prosjektet inngår i en felles satsing kalt «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR), hvor de tre organisasjonene samarbeider om å prøve ut nye mobilitetstjenester.

Målet er å utnytte teknologiske fremskritt til å gjøre transporten i Oslo-området enklere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv.

Samarbeid med Transportøkonomisk institutt

Utprøvingen av selvkjørende kjøretøy gjennomføres i tett samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) på flere arenaer, blant annet gjennom Autobus-prosjektet, der TØI studerer kundeadferd og samspill i trafikken fra et selvkjøringsperspektiv. Utprøvingene benyttes også i forskningsarbeidet TØI gjennomfører i forbindelse med AUTOPIA og Drive to the Future.

Finansieringskilder

 • Klimasatsmidler: Tilskudd til utprøving av utslippsfri autonom Kollektivtrafikk fra Miljødirektoratet.
 • Smartere transport i Norge (STiN). Tilskudd til pilotering av punkt-til-punkt kjøring med autonome busser tildelt av Samferdselsdepartementet til Oslo kommune og Ruters ansvarsområde i Viken.
 • EU Horizon 2020 – project AVENUE: Tilskudd til demonstrasjoner av autonome løsninger i urbane strøk. Utprøvingene i Oslo er en del av AVENUE gjennom vår FoU-partner Holo.
 • Forskningsrådet: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med formål om å prøve ut selvkjørende personbiler (AUTOPIA). I samarbeid med Holo, Statens vegvesen, Ruters ansvarsområde i Viken og Transportøkonomisk institutt.
 • Drive2TheFuture: Prosjektet Drive2TheFuture tar sikte på å forberede førere, reisende og kjøretøysoperatører på fremtiden for å skape aksept for autonome transportmidler. Utprøvingene i Oslo er en del av Drive2TheFuture gjennom vår samarbeidspartner TØI.

Ønsker du å ta del i forskningen i prosjektet?

Ruter inviterer forsknings og utdanningsinstitusjoner til å benytte vår(e) pilot(er) som en arena for innsikt og læring i egne studier. Vi gir deg tilgang på våre driftssatte piloter, og lar det være opp til deg hva du ønsker å utforske. 

Send e-post til selvkjorende@ruter.no

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Send gjerne en e-post til post@ruter.no

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun for journalister.