Selvkjørende kjøretøy

Ruter vil utvide kollektivtilbudet med transport som kan hente deg på bestilling. Derfor gjennomfører vi et pilotprosjekt med selvkjørende kjøretøy i Groruddalen.

Bakgrunn

Selv om Oslo-regionen har et av verdens beste kollektivtilbud, er det mange som føler seg avhengig av privatbil i tillegg for å få hverdagen til å gå opp. Utfordringen med utstrakt privatbilisme er at det ikke er bærekraftig, hverken for regionen eller kloden. Skal vi lykkes å få flere til å klare seg uten privatbil, må det offentlige transporttilbudet utvides med helt nye reiseformer som kan gi folk den samme følelsen av frihet og fleksibilitet som bilen gir dem i dag.

Transport som henter deg på bestilling

Ruter mener at et godt alternativ til privatbilen kan være bestillingstransport som kommer og henter deg der du er, og kjører deg dit du skal. Hvis kjøretøyet i tillegg kan plukke opp flere reisende per tur, kan vi bidra til å redusere antallet kjøretøy på veiene i vår region.

Ruter har allerede testet flere typer samkjøringsbasert bestillingstransport, for eksempel Aldersvennlig transport i flere bydeler Oslo. Nøkkelen til å kunne lansere lignende tjenester i stor skala over hele regionen, er å bruke selvkjørende kjøretøy. Da blir transporttjenestene rimeligere i drift, og vi kan etablere store flåter med kjøretøy uten å trenge et tilsvarende stort antall sjåfører.

Pilotprosjekt i Groruddalen

Før vi kan etablere flåter med selvkjørende kjøretøy som henter deg på bestilling, vi må først gjennom grundige forberedelser sammen med myndigheter og samarbeidspartnere:

  • Vi må få på plass kjøretøy og teknologi og forsikre oss om at dette fungerer godt.
  • Vi må klargjøre Ruters organisasjon og systemer for å kunne administrere flåter med selvkjørende kjøretøy.
  • Vi må utvikle en reiseopplevelse som føles trygg, behagelig og lettvint for alle å bruke.

For å gjøre alt dette, gjennomfører vi fra 2023 et pilotprosjekt med selvkjørende kjøretøy i Groruddalen i Oslo, sammen med vår FoU-partner Holo. Hensikten med pilotprosjektet er å etablere og teste en selvkjørende transporttjeneste i liten skala, og hente læring og erfaringer fra dette.

Prosjektet skal strekke seg over flere år. Målet vårt er at når prosjektet er fullført skal vi være klare til å lansere selvkjørende bestillingstransport som et permanent tilskudd til kollektivtilbudet i Oslo-regionen.

Oversiktskart med avgrensning ved områdene Ammerud, Nordtvet, Lindeberg, Karihaugen, Stovner, Vestli og Romsås.
Utprøvningen av selvkjørende kjøretøy skal foregå innenfor det markerte området i Groruddalen.

Spørsmål og svar

Hvor mange selvkjørende kjøretøy skal Ruter teste i Groruddalen?

Vi starter i slutten av 2023 med fem kjøretøy. Dette er personbiler av typen NIO ES8, som er utstyrt med sensorer og programvare som gjør at de kan kjøre av seg selv.

Etter en stund er planen å utvide med flere kjøretøy. Vi ser for oss at det kan bli til sammen 15-20 kjøretøy i løpet av pilotprosjektet.

Vil kjøretøyene være helt ubemannet?

I starten vil det være en sikkerhetsoperatør sittende i førersetet. Operatørens rolle er å kontrollere at kjøretøy og systemer fungerer slik de skal. Planen er å kunne ta ut denne personen etter en stund, og la kjøretøyene operere helt ubemannet.

Hvordan skal transporttjenesten fungere?

Dersom du befinner deg innenfor det avgrensede området i Groruddalen kan du bestille reise med app, og så kommer et av kjøretøyene og henter deg der du er. Hvis andre personer i området andre har bestilt tur samme vei, blir de plukket opp underveis.

Når blir det mulig for folk å prøve?

Første halvdel av 2024 driver vi testkjøring uten passasjerer. Utover sommeren/høsten 2024 er planen å begynne å slippe om bord noen avgrensede grupper med kunder. Disse kundene skal vi ha tett dialog med, og vi kommer til å justere tjenesten basert på deres tilbakemeldinger.

Senere håper vi å kunne åpne tjenesten for alle, forhåpentligvis i løpet av høsten 2024.

Blir det ikke litt trangt å dele baksetet med andre passasjerer?

De fem første kjøretøyene vi skal benytte, er utformet som vanlige personbiler. Her kan det godt hende at noen vil syns det er litt trangt å dele baksetet med fremmede passasjerer. Men disse kjøretøyene skal vi bare benytte helt i starten, for å komme i gang med prosjektet. Etter hvert er planen å bruke kjøretøy som er litt større og romsligere innvendig, og slikt sett bedre egnet for bruk i kollektivtransporten.

Hva skal det koste?

Det er ikke bestemt ennå.

Har du flere spørsmål?

Har du spørsmål om Ruters utprøving av selvkjørende kjøretøy? Kontakt oss gjerne på sosiale medier, eller send oss en e-post.