Selvkjørende kjøretøy

I 2019 tester vi ut selvkjørende busser som en del av Oslos kollektivtilbud.

Bakgrunn

Ruter mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger. Vi ønsker å holde oss i front av den teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den medfører. Derfor har vi startet utprøving av selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo.

Utprøvingen har et tredelt formål:

  1. Vi skal introdusere teknologien for våre kunder og omgivelser, slik at både kollektivreisende og andre trafikanter får erfaring med selvkjørende busser.
  2. Vi skal utforske hva slags roller slike kjøretøy kan spille som del av kollektivtilbudet, og hva slags nye mobilitetstjenester de muliggjør.
  3. Vi skal utvikle vår egen og andres kompetanse på selvkjøring, og bidra til at samarbeidspartnere og myndigheter stiller forberedt på teknologiens fremvekst.

Samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten

Utprøvingen av selvkjørende kjøretøy gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo. Prosjektet inngår i en felles satsing kalt «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR), hvor de tre organisasjonene samarbeider om å prøve ut nye mobilitetstjenester. Målet er å utnytte teknologiske fremskritt til å gjøre transporten i Oslo-området enklere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv.

Hvor kjører vi?

Vi planlegger å teste selvkjørende kjøretøy på flere strekninger i Oslo og Akershus i løpet av de neste tre årene. Strekningene vil ha ulike læringsmål knyttet til kompleksitet på kundebehov, trafikktilbudet og infrastruktur.

Operativ gjennomføring

I forbindelse med utprøvingen har Ruter inngått en forsknings- og utviklingsavtale med holo (tidligere Autonomous Mobility). Bedriften står for leveranse og drift av kjøretøyene som skal brukes, og har blant annet ansvaret for å søke Vegdirektoratet om tillatelse til gjennomføring av prosjektet.

Kjøretøyene som brukes i første del av prosjektet er modellen Arma levert av NAVYA. Bussene er elektriske med sitteplass til 8 passasjerer.

I tillegg til passasjerene er det en vert om bord. Verten sørger for at passasjerer får en trivelig og trygg reise, og har ansvar for å gi passasjerer assistanse, fortelle om kjøretøyet og, hvis det er nødvendig, styre kjøretøyet rundt midlertidige hindringer som veiarbeid i veibanen.

En av bussene som kommer kjører i Oslo.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Send gjerne en e-post til post@ruter.no.

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.