Nye Majorstuen knutepunkt og stasjon

Fra nedgradert prosjekt til oppgradert stasjon.

Bakgrunn

At Majorstuen T-banestasjon er sentral for fremtidens T-banesystem er det liten tvil om, og den ligger som en forutsetning for videre utbygging av sentrumstunnelen. I tillegg ville stasjonen, slik den var planlagt, åpnet opp for økt kapasitet i hele T-banesystemet ved fjerning av en kritisk flaskehals. En nedgravd stasjon ville videre åpnet opp for en helt ny bydel på dagens sporområde, og skapt nye sammenhenger i planområdet. Tiltaket er med andre ord ønsket, selv om det pr. dags dato ikke er prioritert ut fra krevende budsjetthensyn.

Veien videre

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) har endret bestillingen til Sporveien. Dagens stasjonsløsning med to spor skal videreføres og oppgraderes til å kunne håndtere 36 tog i timen. Majorstuen stasjon skal utbedres med større plattformarealer, flere adkomster og en ny gangbro i vestenden av stasjonen. Ruter bistår i arbeidet.