Mobilitetspunkt i Oslo og Viken

Sammen med offentlige og private samarbeidspartnere tester vi nye måter å ta seg rundt i Oslo og Viken.

Hva er et mobilitetspunkt?

Et mobilitetspunkt er et sted hvor delte transportmidler er tilgjengelige og kan tas i bruk når du har behov for dem. Mobilitetspunkter kan også være tilknyttet andre fasiliteter som bidrar til å løse ulike behov, slik at vi ikke trenger å reise mer enn nødvendig. Tilbudet kan inneholde alt fra elsykler, elbiler og varebiler til pakkebokser og sykkelverksted.

Hvorfor tester vi det?

Transportmidlene og fasilitetene skal være et supplement til andre former for transport. De skal rett og slett gjøre det lettere for folk å ta seg rundt i Oslo og Viken på en effektiv og miljøvennlig måte, uten at du trenger egen privatbil.

Ruters testing av mobilitetspunkt dreier seg blant annet om å forstå:

 • Hva skal til for at folk velger å benytte seg av et slikt tilbud?
 • Hva slags reiser brukes fremkomstmidlene til?
 • Hva slags behov og forventninger vil folk ha til fremtidige mobilitetspunkt?

Hvem er tilbudet for?

Transportmidlene og fasilitetene kan brukes av alle, men hovedmålgruppen er mennesker som bor eller jobber i nærområdet til mobilitetspunktet.

Tilbudet på Filipstad

 • 8 elektriske biler er tilgjengelige for leie gjennom appen til Move About. Her finner du varebiler og forskjellige typer personbiler, som kan leies for korte eller lange reiser.
 • Sykkelverksted som driftes av Bike Fixx. Her er det mulig å booke time for reparasjon i forkant, eller komme innom og levere sykkelen etter behov.
 • Pakkebokser som driftes av Posten/Bring. Det er mulig å bestille levering av pakker til pakkeboksene på Filipstad.
 • Sykkelvaskemaskin, som kan brukes av deg som reiser forbi og trenger en sykkelvask. Maskinen er selvbetjent, og kan brukes som et tillegg til sykkelreparasjon på sykkelverkstedet.

Etter hvert kan du også kunne leie lastesykler og CityQ, som står parkert på mobilitetspunktet.

Hvordan ble prosjektet til?

Området hvor dette mobilitetspunktet står er regulert for utbygging om noen år. I stedet for å la området stå tomt, ønsket grunneier Oslo Havn å bruke årene frem til byggestart til å skape aktivitet i området. Filipstad Utvikling vant en konkurranse, og fikk ansvar for å hente inn aktører.

Ruter ble invitert til å ta en sentral rolle i prosjektet, og det ble besluttet å bruke området til å pilotere mobilitetspunkt-konseptet i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som en del av fellessatsingen «Smartere Transport i Oslo-regionen».

Tilbudet på Ski

 • 6 elektriske biler er tilgjengelige for leie gjennom appen til Move About. Her finner du varebiler og forskjellige typer personbiler, som kan leies for korte eller lange reiser.
 • Ruters selvkjørende kjøretøy.
 • 100 delte elsparkesykler fra Tier, og etter hvert også 5 elsykler. Transportmidlene kan benyttes i hele Nordre Follo kommune-delen av Ski tettsted.

Etter hvert kan du også leie lastesykler og CityQ, som står parkert i det nærliggende sykkelhotellet.

Om prosjektet

I forbindelse med utbyggingen av Follobanen og nye Ski stasjon, har Bane NOR Eiendom, Ruter og Entur startet et samarbeidsprosjekt for å pilotere fremtidsrettede mobilitetstjenester og mobilitetspunkt som konsept. Prosjektgruppen har også en tett dialog med Nordre Follo kommune.

Tilbudet er for de som reiser regelmessig til og fra Ski sentrum, og for de som bor eller jobber i nærheten. Vi håper at tjenestene vil vise seg som attraktive alternativer til privatbil, og som et supplement til den etablerte kollektivtrafikken.

Med dette pilotprosjektet ønsker Ruter og samarbeidspartnerne å hente ut læring om samspillet mellom forskjellige former mobilitet, som for eksempel tog, buss, bildeling og mikromobilitet – og synergier ved å tilby forskjellige tjenester for forskjellige formål. Vi vil også eksperimentere med digitale grensesnitt mot kundene.

Prosjektet har følgende likestilte mål:

 • Skape en fremtidsrettet, attraktiv og effektiv mobilitetsløsning for transport til og fra Ski stasjon, som gir gode alternativer til bruk av privatbilen.
 • Bidra til at den fremtidige utviklingen av arealene rundt knutepunktet Ski stasjon ivaretar behovene og forventninger for morgendagens mobilitetsløsninger.
 • Sikre at arbeidet med Ski stasjon blir en arena for utvikling som gir overføringsverdi til andre knutepunkt.

Prosjektets erfaringer og læring skal deles med andre og være tilgjengelig for offentlige aktører, næringsliv, fagorganisasjoner og enkeltpersoner. Det skal være en integrert del av deltakernes normale hverdag, med søkelys på tjenester og nytteverdi for brukerne, og bidra til innsikt om hvordan Ruter videre skal arbeide med mobilitetspunkter for å bidra til målet om bærekraftig bevegelsesfrihet.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.