Mobilitetspunkt i Oslo og Akershus

Sammen med offentlige og private samarbeidspartnere tester vi nye måter å ta seg rundt i Oslo og Akershus.

Hva er et mobilitetspunkt?

Et mobilitetspunkt er et sted hvor delte transportmidler er tilgjengelige og kan tas i bruk når du har behov for dem. Mobilitetspunkter kan også være tilknyttet andre fasiliteter som bidrar til å løse ulike behov, slik at vi ikke trenger å reise mer enn nødvendig. Tilbudet kan inneholde alt fra elsykler, elbiler og varebiler til pakkebokser og sykkelverksted.

Hvorfor tester vi det?

Transportmidlene og fasilitetene skal være et supplement til andre former for transport. De skal rett og slett gjøre det lettere for folk å ta seg rundt i Oslo og Akershus på en effektiv og miljøvennlig måte, uten at du trenger egen privatbil.

Ruters testing av mobilitetspunkt dreier seg blant annet om å forstå:

  • Hva skal til for at folk velger å benytte seg av et slikt tilbud?
  • Hva slags reiser brukes fremkomstmidlene til?
  • Hva slags behov og forventninger vil folk ha til fremtidige mobilitetspunkt?

Hvem er tilbudet for?

Transportmidlene og fasilitetene kan brukes av alle, men hovedmålgruppen er mennesker som bor eller jobber i nærområdet til mobilitetspunktet.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.