Mobilitetspunkt Filipstad

Et prøveprosjekt som stiller elektriske fremkomstmidler til disposisjon for befolkningen i Oslo, som supplement til andre former for transport i byen.

Hva er et mobilitetspunkt, og hvorfor tester Ruter ut mobilitetspunkter?

Et mobilitetspunkt er et sted hvor delte transportmidler er tilgjengelig og kan tas i bruk når man har behov for dem. I tillegg til mobilitetstilbudet kan også̊ andre etablerte tjenester bidra til å løse ulike behov slik at vi ikke trenger å reise mer enn nødvendig.

Ved å teste ut konseptet mobilitetspunkt vil Ruter undersøke hvordan en miks av mobilitetstjenester på strategiske lokasjoner kan gi reisende et utvidet og heldekkende tilbud, geografisk og funksjonelt. Vi vil synliggjøre bærekraftig mobilitet som et konkurransedyktig alternativ til private biler. Dette støtter Ruters visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Vi ser også på hvordan vi kan få til en forretningsmodell med økonomisk bærekraft.

Hva er formålet med Mobilitetspunkt Filipstad?

Transportmidlene og fasilitetene på mobilitetspunktet er et supplement til andre former for transport i byen. De skal gjøre det lettere for folk å ta seg rundt i Oslo på en effektiv og miljøvennlig måte, uten å trenge egen privatbil.

Siden dette er et av Oslos første mobilitetspunkt av denne typen, dreier prosjektet seg hovedsakelig om læring:

  • Hva skal til for at folk velger å benytte seg av et slikt tilbud?
  • Hva slags reiser brukes de ulike fremkomstmidlene til?
  • Hva slags behov og forventninger vil folk ha til fremtidige mobilitetspunkt?
  • Dette er noen av spørsmålene vi håper å få svar på i løpet av prosjektperioden.
  • 8 elektriske biler er tilgjengelige for leie gjennom appen til Move About. Her finner du varebil og forskjellige typer personbiler som kan leies for korte eller lange reiser. Reisen avsluttes når bilen er levert tilbake til mobilitetspunktet og leien er avsluttet i appen. Etter hvert vil man også kunne leie lastesykler og CityQ som står parkert på mobilitetspunktet. 
  • Sykkelverksted som driftes av Bike Fixx. Her er det mulig å booke time for reparasjon i forkant, eller komme innom og levere sykkelen etter behov. 
  • Pakkebokser som driftes av Posten/Bring. Det er mulig å bestille levering av pakker til pakkeboksene på Filipstad. 
  • Sykkelvaskemaskin, som kan brukes av deg som ferdes forbi Mobilitetspunkt Filipstad og trenger en vask av sykkelen. Maskinen er selvbetjent, og kan også brukes som et tillegg til sykkelreparasjon på sykkelverkstedet. 

Hvem er tilbudet for?

Transportmidlene og fasilitetene på Mobilitetspunkt Filipstad kan benyttes av alle, men hovedmålgruppen er mennesker som bor eller jobber i nærområdet. Det er de som har best forutsetninger for å benytte tilbudet i sin reisehverdag.

Hvordan har prosjektet blitt til?

Området hvor mobilitetspunktet står er regulert for utbygging om noen år. I stedet for å la området stå tomt, ønsket grunneier Oslo Havn å bruke årene frem til byggestart til å skape «grønn aktivitet» i området. Filipstad Utvikling vant en konkurranse, og fikk ansvar for å hente inn aktører.

Ruter ble invitert til å ta en sentral rolle i prosjektet, og det ble besluttet å bruke området til å pilotere mobilitetspunkt-konseptet i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som del av fellessatsingen «Smartere Transport i Oslo-regionen».

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.