Mobilitetspunkt Filipstad

Et toårig prøveprosjekt stiller elektriske fremkomstmidler til disposisjon for befolkningen i Oslo, som supplement til andre former for transport i byen.

Hva er et mobilitetspunkt?

Et mobilitetspunkt er et sted hvor fremkomstmidler man deler med andre står tilgjengelige og kan tas i bruk når som helst etter behov. Mobilitetspunkt kan også ha tilknyttede fasiliteter på stedet.

På Mobilitetspunkt Filipstad  står det elbiler, elsykler og elsparkesykler til disposisjon. Disse kan benyttes på impuls, på samme måte som for eksempel en bysykkel. Det finnes i tillegg et sykkelverksted inne i bygget.

Mobilitetspunktet på Filipstad er det første av sitt slag i Oslo. Det blir stående i to år, frem til området skal utbygges av Oslo havn. Elbiler, elsykler og elsparkesykler leveres og driftes av Move About AS. Sykkelverkstedet drives av Bike Fixx AS.

Hva er formålet med Mobilitetspunkt Filipstad?

Fremkomstmidlene og fasilitetene på mobilitetspunktet er et supplement til andre former for transport i byen. De skal gjøre det lettere for folk å ta seg rundt i Oslo på en effektiv og miljøvennlig måte, uten å trenge egen privatbil.

Siden dette er et av Oslos første mobilitetspunkt av denne typen, dreier prosjektet seg hovedsakelig om læring:

  • Hva skal til for at folk velger å benytte seg av et slikt tilbud?
  • Hva slags reiser brukes de ulike fremkomstmidlene til?
  • Hva slags behov og forventninger vil folk ha til fremtidige mobilitetspunkt?

Dette er noen av spørsmålene vi håper å få svar på i løpet av prosjektperioden på 2 år.

Hvem er tilbudet for?

Fremkomstmidler og fasiliteter på Mobilitetspunkt Filipstad kan benyttes av folk flest, men hovedmålgruppen er mennesker som bor eller jobber i nærområdet. Det er de som har best forutsetninger for å dra nytte av tilbudet og benytte de tilgjengelige fremkomstmidlene i sin reisehverdag.

Hvordan har prosjektet blitt til?

Området hvor mobilitetspunktet står er regulert for utbygging om to år. I stedet for å la området stå tomt frem til da, ønsket grunneier Oslo Havn å bruke de to årene frem til byggestart på å skape «grønn aktivitet» på området. Filipstad Utvikling vant en konkurranse og fikk ansvar for å hente inn aktører til dette.

Ruter ble invitert til å ta en sentral rolle i prosjektet, og det ble besluttet å bruke området til å pilotere mobilitetspunkt-konseptet i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som del av fellessatsingen «Smartere Transport i Oslo-regionen». Move About ble også invitert av Filipstad Utvikling og står for leveranse av fremkomstmidlene. Bike Fixx driver mobilitetspunktets sykkelverksted på kontrakt for Move About.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser og er kun ment for journalister.