Fossilfri 2020

Ruter har en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi i 2020. Fra 2020 vil vi ha et stort antall utslippsfrie elbusser i drift. Prosjekt Fossilfri 2020 skal legge til rette for å nå dette målet. 

Om prosjektet

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal kun kjøre på fornybar energi i 2020. Dette betyr en ambisiøs omlegging innen buss og båt i regionen. Ruters ambisjon er raskest mulig å innføre de løsningene som er best på lang sikt. I dag ser elektrisk drift av buss og båt spesielt lovende ut. I 2020 er ambisjonen at elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater. I 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene i hovedstadsregionen være elektriske. I Oslo skal 60 prosent av bussene være elektriske i 2025.

Elbusstest

Ruter har igangsatt et testprogram for elbuss, for å rigge hele apparatet som kreves for kjøring med elbusser. Hensikten er å bygge kompetanse og driftserfaring til den store utrullingen av elbusser i 2020. I løpet av senhøsten 2017 vil en toårig test med kjøring av seks elbusser på ordinære linjer i Oslo ha oppstart. Infrastruktur for lading vil være på plass til oppstart. Unibuss skal teste to elbusser på linje 74 mellom Vika og Mortensrud. Norgesbuss skal teste to elbusser på linje 60 mellom Vippetangen og Tonsenhagen. Nobina vil teste to elektriske leddbusser på linje 31 mellom Snarøya og Grorud. Ruter planlegger i tillegg en systemtest for elbuss, som skal gjennomføres i frem til 2020.

Les mer om Fossilfri 2020-prosjektet

Hydrogenbusser

Ruter har siden 2012 testet brenselcellbusser drevet med hydrogengass. Hydrogenbussprosjektet har vært et en del av EU-prosjektet CHIC som ble avsluttet 31.12.2016.

Sluttrapport: Hydrogenbussprosjektet som del av CHIC (Ruter As)

Clean hydrogen in European Cities (CHIC)

Rapporter

Mulighetstudie: Elektrifisering av øybåtene

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

Renewable energy powertrain options for Ruter

For leverandører

Informasjon og dokumentasjon for leverandører

Våre planer for Fossilfri 2020

Første batterielektriske busstest er under arbeid

Ruter er i gang med å utarbeide den første batterielektriske busstesten i prosjekt Fossilfri 2020. Målet er å teste på eksisterende linjer og komme i gang så raskt det lar seg gjøre.

01.12.2015

Planen klar for å kjøre på fornybar energi i 2020

Startskuddet har gått for en total transformasjon av bussflåten i Oslo og Akershus, og allerede i 2020 vil kollektivtransporten kun kjøre på fornybar energi.

31.08.2015