Fossilfri 2020

Gjennom prosjektet Fossilfri 2020 ble det lagt en plan for hvordan all kollektivtransport kun skal kjøre på fornybar energi i 2020.

Om prosjektet

Prosjektet ble startet i 2014, og i juni 2015 vedtok Ruters styre en den gang ambisiøs plan for hvordan Oslo og Viken (tidligere Akershus) i løpet av 2020 kun skal ha kollektivtransportmidler som benytter fornybar energi. Prosjekt Fossilfri 2020 ble avsluttet i 2018, men målet gjelder fortsatt og gjennomføres som planlagt.

Rapporter

Mulighetstudie: Elektrifisering av øybåtene

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

Renewable energy powertrain options for Ruter

Rapporten "Utslippsfri Kollektivtransport I Oslo og Akershus"