Fossilfri 2020

Gjennom prosjektet Fossilfri 2020 er det lagt en plan for hvordan all kollektivtransport kun skal kjøre på fornybar energi i 2020.

Om prosjektet

Prosjektet ble startet i 2014, og i juni 2015 vedtok Ruters styre en den gang ambisiøs plan for hvordan Oslo og Akershus i 2020 kun skal ha kollektivtransportmidler som benytter fornybar energi. Prosjekt Fossilfri 2020 avsluttes i 2018, men målet gjelder fortsatt og gjennomføres som planlagt.

I 2017 var 56 prosent av energien kollektivtransporten brukte fornybar. Med bruk av biodrivstoff og forsiktig innfasing av elektriske busser, vil alle kontrakter oppfylle kravet i løpet av 2020.

Rapporter

Mulighetstudie: Elektrifisering av øybåtene

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

Renewable energy powertrain options for Ruter

Rapporten "Utslippsfri Kollektivtransport I Oslo og Akershus"