Fornebubanen

Fornebubanen er en planlagt forbindelse mellom Fornebu senter og Majorstuen som knytter Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen.

En effektiv avlastning for veinettet

For Oslo og Akershus er satsing på kollektivtrafikk helt avgjørende for å møte den forventede befolkningsveksten. Når Fornebubanen står ferdig vil den være en effektiv avlasting av veinettet inn til, og gjennom Oslo. Fornebubanen åpner også for byutvikling langs T-banen med ny stasjon på Vækerø og en videre utvikling av kollektivknutepunktene Lysaker og Skøyen der det fra før finnes overgang mellom trikk, buss og tog.

Med dagens bussløsning til Fornebu har Ruter kapasitet til å transportere 3 000 mennesker i timen. Til sammenligning kan et 6-vogns T-banetog med åtte avganger i timen transportere 6 400 mennesker per time.

Trasé

I Bærum starter Fornebubanen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er ca. 3,1 km lang, og refereres i plandokumentene som Parsell 1. Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen før Majorstuen. Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i eksisterende Sentrumstunnel. Denne strekningen har i plandokumentene betegnelsen Parsell 2.

Total trasélengde fra Fornebu senter til Majorstuen: 8 150 meter, på 12 minutter.

Stasjoner, avstand og kjøretid

  • Fornebu–Flytårnet: 1 000 meter, 2 minutter.
  • Flytårnet–Fornebuporten: 900 meter, 1 minutt.
  • Fornebuporten–Lysaker: 1 050 meter, 2 minutter.
  • Lysaker–Vækerø: 1 350 meter, 2 minutter.
  • Vækerø–Skøyen: 1 250 meter, 2 minutter.
  • Skøyen–Majorstuen: 2 600 meter, 3 minutter.

Passasjergrunnlag

På Fornebu kan det i fremtiden arbeide nærmere 30 000 mennesker, samtidig som det i dag jobber 17 000 på Lysaker. I dagens kommunedelplan for Bærum kommune er det lagt opp til å bygge ca. 11 000 boliger på Fornebu.

I 2016 ble det gjennomført beregninger av trafikken med Fornebubanen som lå til grunn for reguleringsplanbehandlingen av Fornebubanen.

Trafikkgrunnlag og samfunnsøkonomisk analyse

Fornebuetaten har i mars 2022 etterspurt oppdaterte beregninger. Ruter vil først kunne legge frem oppdaterte beregninger til høsten, men det ble gjennomført en forenklet analyse hvor vi så på effekten av enkelte kuttforslag.

Transportmodellberegninger for stasjonskutt på Fornebubanen

Mer informasjon

Vil du vite mer om prosjektet? Fornebubanen ble formelt etablert som etat i januar 2017.