Busser på hydrogen

Hydrogen gir spennende muligheter. Ruter har i fem år tester busser som bruker hydrogen som energikilde, slik at utslippet kun består av ren vanndamp. 

Fem år med hydrogenbusser

Ruter har siden 2012 testet brenselcellebusser drevet med hydrogengass. Hydrogenbussprosjektet har vært et en del av EU-prosjektet CHIC (www.chic-project.eu) som ble avsluttet 31.12.2016.

Målet med CHIC har vært å teste ut teknologien og bringe den nærmere kommersialisering. Prosjektet har vært en viktig arena for læring og kunnskapsbygging om det å ta i bruk ny teknologi i kollektivtransporten, og om hydrogen og brenselcelle-teknologi spesielt. Prosjektet har styrket Ruters kunnskap og gjennomføringsevne i det pågående teknologiskiftet over til kun fornybar energi og deretter til utslippsfrie løsninger.

Hydrogenstasjonen på Rosenholm bussanlegg og de fem brenselcellebusser ble satt i drift våren 2012. Bussene har gått i rutetrafikk mellom Oslo og Oppegård kommune i Akershus. Selv om CHIC nå er avsluttet drives Ruters busser videre etter beslutning fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. 

Det har vært stor interesse lokalt, nasjonalt og internasjonalt for hydrogenbussprosjektet som del av Oslo og Akershus’ miljøsatsing, og som ledd i Ruters miljøarbeid. Bussene leies ut i forbindelse med ulike arrangementer.

Prosjektet har vært finansiert fra Akershus fylkeskommune, EU (via fondet FCH JU og Interreg), Norges forskningsråd, Oslo kommune, Ruter og Transnova.

Her kan du lese mer om prosjektet og erfaringene vi har høstet: 

Sluttrapport: Hydrogenbussprosjektet som del av CHIC (Ruter As)

Clean hydrogen in European Cities (CHIC)

Lokalprodusert hydrogengass

Ruter har ledet forskningsprosjektet i regi av EU hvor hydrogen er testet som drivstoff. Nøkkelen er brenselcelleteknologi som omformer hydrogen og oksygen til elektrisitet, som deretter brukes til å drive bussens elektromotorer. Hydrogengassen som fylles på bussene produseres lokalt på Rosenholm bussanlegg ved elektrolyse av vann. Strømmen til denne prosessen hentes fra sertifisert vannkraft og oksygenet henter bussene direkte fra luften rundt oss.

Vanndampen går ut eksosrøret, og varmen brukes blant annet til oppvarming inne i bussene. Bremseenergien gjenvinnes til "ny" strøm som igjen kan brukes av elektromotorene. Bussene er atskillig mer stillegående enn dieselbusser.