Busser på hydrogen

Hydrogen gir spennende muligheter. Ruter tester nå ut busser som bruker hydrogen som energikilde, slik at utslippet kun består av ren vanndamp. 

Lokalprodusert hydrogengass

Ruter leder et forskningsprosjekt i regi av EU hvor hydrogen testes ut som drivstoff. Nøkkelen er brenselcelleteknologi som omformer hydrogen og oksygen til elektrisitet, som deretter brukes til å drive bussens elektromotorer. Hydrogengassen som fylles på bussene produseres lokalt på Rosenholm bussanlegg ved elektrolyse av vann. Strømmen til denne prosessen hentes fra sertifisert vannkraft og oksygenet henter bussene direkte fra luften rundt oss.

Vanndampen går ut gjennom eksosrøret, og varmen brukes blant annet til oppvarming inne i bussene. Bremseenergien gjenvinnes til "ny" strøm som igjen kan brukes av elektromotorene. Bussene er atskillig mer stillegående enn dieselbusser.

Bussene kjører i dag mellom Oppegård og Oslo.