Båter på fornybar diesel og naturgass

Båtene mellom Oslo og Nesodden var de første passasjerfergene i verden som begynte å kjøre på naturgass i 2009. I desember 2015 startet øyfergene i indre Oslofjord å kjøre på fornybar diesel. 

Kun fornybar energi i løpet av 2020

Tilbudet på fjorden utgjør et viktig supplement, og båttrafikken står for i underkant av 1,5 prosent av Ruters samlede trafikk, og i 2015 ble det foretatt 4,2 millioner reiser med Ruters båtlinjer. Båtene står i dag for 10 prosent av den totale fossile energibruken i kollektivtrafikken. Det skjer mye i utviklingen av nullutslipps- og lavutslippsteknologi for båt, og i løpet av 2020 skal kun fornybar energi brukes på båtene.

Mindre støy og lavere utslipp

Nesoddensambandet (B10: Aker Brygge – Nesoddtangen) er Norges største passasjerfergesamband med om lag 2,5 millioner reisende i året. Fergene har moderne motorteknikk og skrogdesign, og fergene kjører på naturgass. Naturgass er et fossilt drivstoff, men utslippene er betydelig lavere enn ved bruk av ordinær diesel. Naturgass gir 40 prosent lavere utslipp av NOX og 80 prosent lavere utslipp av partikler. Når det gjelder utslipp av klimapåvirkende CO2 gir de like store utslipp som tradisjonell diesel.

Øyfergene som trafikkerer øyene i indre Oslofjord, benytter fornybar diesel, basert på hydrogenererte vegetabilske oljer (HVO). Drivstoffet er sertifisert i henhold til Fornybarhetsdirektivet, og gir mindre utslipp av skadelig eksos og partikler.

Bærekraftig biodiesel er en nødvendig mellomløsning på vei mot målet om at all kollektivtransport kun skal gå på fornybar energi i 2020. Fremover vil vi satse på en kombinasjon av biodrivstoff og elektrisk drift.