Selvkjørende busser på Ormøya

Lurer du på noe på noe om selvkjørende busser på Ormøya? Her finner du informasjon om prøveprosjektet.

Spørsmål og svar

Når starter linje 85B på Ormøya?

Det er vanskelig å gi et eksakt tidspunkt for oppstart på Ormøya, ettersom vi er avhengig av de riktige tillatelsene for å komme i gang med de siste forberedelsene som behøves for linje 85B. Forventet oppstart er foreløpig i midten av desember 2019.

Hvor på Ormøya skal bussene kjøre?

Bussene vil kjøre fra Malmøya til Mosseveien, og får rutenummer 85B. Bussene forventes å kjøre i 12 måneder.

Holdeplassene vil være de samme som benyttes av 85-bussen: Ormsundbakken, Mailand, Kirkebakken, Malmøysundet og Malmøya. I tillegg vil de stoppe på en ny holdeplass ved parkeringsplassen mellom skolen og bensinstasjonen. Denne holdeplassen vil hete «Nedre Bekkelaget».

Map showing the route of self-driving bus 85B.
Linjekart for ruten på Ormøya.

Hvorfor har Ruter valgt Ormøya som strekning for selvkjørende busser?

Vi ønsker å forstå hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ved å øke frekvensen på kollektivtilbudet ved hjelp av selvkjørende kjøretøy ønsker vi se om det kan bidra til at færre bruker bil på den strekningen.

Ettersom det også er et relativt geografisk avgrenset område vil det være lettere for oss å forstå hvilken effekt tjenesteforbedringen faktisk gir.

Hva er frekvensen og hvor lang tid vil bussene bruke på ruten?

Det er planlagt at 3 selvkjørende busser settes opp på ruten 85B. Før vi har bussene på plass på Ormøya er det imidlertid vanskelig å estimere kjøretiden på strekningen, ettersom dette vil avhenge av mengden hindringer som medfører midlertidige stopp.. Det er også sannsynlig at frekvensen vil kunne justeres under prøveprosjektet.

Hvordan er sikkerheten til på strekningen vurdert?

Sikkerhet er prosjektets høyeste prioritet. Sammen med våre samarbeidspartnere, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten, har vi gjennomført grundige vurderinger av både kjøretøy og strekningen, samt tiltakene som har blitt gjort langs strekningen.

Vi har gjennom planleggingsprosessen også involvert eksterne parter som nødetatene og Syklistenes landsforening. På strekningen på Ormøya har også lokalsamfunnet deltatt, ved representanter fra Nedre Bekkelaget skole og velforeningene i området.

Bussen vil kjøre selv, men det vil være en vert om bord for å sørge for god service, sikkerhet og fremkommelighet. Vertens primære funksjon er å gi passasjerer assistanse hvis de behøver det, og svare på kunders spørsmål om kjøretøyet og tjenesten.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om fremdriften til prosjektet?

Vi vil oppdatere på ruter.no frem mot oppstart, og det vil være mulig å kontakte Ruters kundeservice hvis du har spørsmål om prosjektet. I forkant av oppstarten vil vi også invitere beboerne til utvidet driftstid med mulighet til å teste bussene og stille spørsmål. I tillegg planlegges en informasjonsdag på Nedre Bekkelaget skole.

Når bussene er i drift vil informasjon om tilbudet ligge på RuterReise-appen og reiseplanleggeren på ruter.no.

Har du spørsmål om bussene på Ormøya?