Covid-19: Retningslinjer for kollektivtrafikken

Gjenåpningsplanen er i gang, og samfunnet åpner gradvis opp. Her er de viktigste retningslinjene for kollektivtrafikken akkurat nå.

Bruk av sitte- og ståplasser om bord

For å sikre god avstand om bord har vi plass til færre enn normalt. Alle seter, med unntak av seteradene bak sjåfør, er tilgjengelige. Det er fremdeles begrensninger på antall ståplasser. Spre dere godt i transportmiddelet og hold anbefalt avstand.

Hvis det er vanskelig å holde avstand ber vi om at du går av og venter på neste avgang, eller finner en alternativ reisemåte.

Reisegaranti

Som kunde har du rett til transport, men det gjelder med den kapasiteten vi har mulighet til å ha med på grunn av smittevernstiltak Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har plass.

Kontakt oss

Ring, skriv eller besøk oss på kundesenteret Ruter S på Jernbanetorget eller et servicepunkt.

Billetter

For at det skal være nok avstand mellom fører og passasjer har vi fremdeles ikke kontantbetaling om bord. Vi anbefaler at du bruker Ruter-appen eller RuterBillett-appen når du kjøper billett. Merk at du foreløpig ikke kan kjøpe billett for flere soner (tilleggsbilletten) med den nye Ruter-appen.

Åpen fordør

Som hovedregel kjører bussene våre med åpen fordør i tiden fremover. Merk at fordøren kan stenges igjen i områder med forsterkede tiltak.

Bussene med åpen fordør har fått nye merker på dørene. Vi ber deg følge med når bussen stopper.

Regionbuss

Bruk fordøren ved påstigning hvis den er åpen, og registrer billetten eller vis dagens bilde i appen til fører. Bruk en av de andre dørene hvis fordøren er stengt. Ikke bruk fordøren til avstigning.

Hvis fordøren er stengt vil kortleserne på regionbussene fremdeles være utilgjengelige. Vi anbefaler at du bruker Ruter-appen eller RuterBillett-appen når du kjøper billett.

Bybuss

Du kan bruke fordøren når du går om bord, og det er mulig å betale med reise- eller impulskort. Sørg for god avstand mellom deg og sjåfør. Ikke bruk fordøren til avstigning.

Trikk

Fordøren vil fremdeles være stengt på trikkene i tiden fremover.

Øvrige tiltak

Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nærkontakt.

  • Det er opprettet en vernesone rundt førerne. Passasjerer skal ikke oppholde seg innenfor denne sonen, og skal heller ikke sitte på første seterad, som fremdeles er stengt.
  • Fører og mannskap kan gjøre passasjerene oppmerksom på at det er fullt om bord, og vise til neste avgang.
  • Plakater og infoskjermer er tatt i bruk for å minne om å holde avstand, og sikre at alle sprer seg godt om bord.
  • Renholdet er fremdeles betydelig trappet opp.

Husk:

  • Selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.

Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne

Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne

  • På nåværende tiltaksnivå gir vi assistanse til deg som har nedsatt funksjonsevne ved på- og avstigning, og dersom du har behov for hjelp til å feste rullestolen.
  • Hold avstand når sjåføren tar ut rampen. Når rampen er ute, kan du gå om bord.
  • På bybusser og trikk stiller du rullestolen opp mot plate/vegg som vanlig.
  • Hvis bussen allerede frakter en rullestol eller barnevogn må du vente på neste buss. Se dine rettigheter til å bruke alternativ transport i Ruters reisegaranti.
  • Dersom det er noe feil med utstyret om bord som gjør at du ikke får blitt med, skal sjåføren sørge for at det blir bestilt alternativ transport til deg.