Covid-19 og kollektivtrafikken

De nasjonale retningslinjene for kollektivtrafikken er i stor grad opphevet, men vi anbefaler deg å sjekke om det er lokale tiltak i din kommune. Her er det som gjelder nå.

Lokale tiltak

Selv om flere nasjonale retningslinjer er opphevet, kan det fremdeles være lokale tiltak i enkelte kommuner. Vi anbefaler deg å sjekke hva som gjelder i kommunen du reiser i.

Plakater og annen informasjon om bord i transportmidlene vil bli oppdatert i tiden som kommer.

Billetter

Vi begynner gradvis å ta imot kontanter om bord igjen. Vi kan ikke garantere at alle busser og båter har dette på plass ennå, og anbefaler deg å kjøpe billett i Ruter-appen eller hos et salgssted inntil videre.

Tidligere tiltak

Plassbegrensning og reisegaranti

Det er ikke lenger begrensninger i antall passasjerer tillatt om bord, og reisegarantien gjelder som før.

Assistanse for reisende med nedsatt funksjonsevne

Reisende med nedsatt funksjonsevne kan igjen forvente å få assistanse ved behov.

Veilederen "Smittevern i kollektivtransport"

Den nasjonale veilederen er arkivert og ikke lenger gyldig.