Retningslinjer for kollektivtrafikken

Førerne og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør alt de kan for å holde hjulene i gang. Ikke reis med mindre du må – for å sikre god avstand kjører vi inntil videre med redusert kapasitet om bord.

Redusert kapasitet om bord

Kapasiteten om bord er inntil videre redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid 19.

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har plass.

Øvrige tiltak

 • Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nærkontakt.
 • Vi stenger fremste dør og de to forreste seterekkene.
 • Kontantbetaling om bord stoppes inntil videre av hensyn både til passasjerer, førere og mannskap. Vi anbefaler derfor å bruke billettappen til kjøp av både periodebillett og billett for ekstra soner.
 • Dørene på transportmidlene åpnes av fører ved hver holdeplass hvis noen skal av eller på. Husk at du fremdeles må trykke på stoppknappen for å signalisere at du skal av.
 • Fører/mannskap skal som normalt sørge for at antallsbegrensningen overholdes, og inntil videre med redusert antallsbegrensning.
 • Seter og gulv på transportmidlene blir gradvis markert for å vise hvor du kan stå og hvor du ikke kan sitte.
 • Plakater, informasjonsskjermer og høyttalermelding blir tatt i bruk for å minne om avstands- og plassbegrensning.
 • Renholdet er betydelig trappet opp.
 • Kundesenteret Ruter S på Jernbanetorget og servicepunkter driftet av Sporveien og Norled er stengt inntil videre. Kontaktskjemaene og telefon 22 05 70 70 fungerer som normalt.

Husk: Selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.

Retningslinjer og praktisk informasjon

 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med kollektivtrafikken.
 • Ikke reis hvis du ikke må - bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.
 • Reis utenom rushtid hvis du kan.
 • Ikke gå om bord hvis du ikke kan holde anbefalt avstand.
 • Vis hensyn og hold anbefalt avstand på en meter.
 • Benytt kun de setene og ståplassene som er ledig for bruk. Hvis ingen av plassene er tilgjengelige ber vi deg gå av transportmiddelet.
 • Retningslinjen gjelder alle, også personer innen samme familie. Små barn kan sitte på fanget.

Ønsker du å refundere en periodebillett?

Her finner du informasjon om kansellering og refusjon av billetter.