Retningslinjer for kollektivtrafikken

Førerne og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør alt de kan for å holde hjulene i gang. Ikke reis med mindre du må – for å sikre god avstand kjører vi inntil videre med redusert kapasitet om bord.

Redusert kapasitet om bord

Kapasiteten om bord er inntil videre redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid 19.

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har plass.

Billetter

For å redusere smittefaren har vi stoppet kontantbetalingen om bord på alle transportmidler. For å unngå kontakt mellom fører og passasjerer er også kortleserne på regionbussene utilgjengelige. Vi anbefaler at du bruker RuterBillett-appen til kjøp av både periodebilletter og billett for ekstra soner.

Øvrige tiltak

 • Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nærkontakt.
 • Vi stenger fremste dør og de to forreste seterekkene.
 • Dørene på transportmidlene åpnes av fører ved hver holdeplass hvis noen skal av eller på. Husk at du fremdeles må trykke på stoppknappen for å signalisere at du skal av.
 • Fører/mannskap kan gjøre passasjerene oppmerksom på at det er innført maksbegrensning om bord.
 • Seter og gulv på transportmidlene er markert for å vise hvor du kan stå og hvor du ikke kan sitte.
 • Plakater, informasjonsskjermer og høyttalermelding er tatt i bruk for å minne om avstands- og plassbegrensning.
 • Renholdet er betydelig trappet opp.

Husk: Selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.

Retningslinjer og praktisk informasjon

 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med kollektivtrafikken.
 • Ikke reis hvis du ikke må - bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.
 • Reis utenom rushtid hvis du kan.
 • Ikke gå om bord hvis du ikke kan holde anbefalt avstand.
 • Vis hensyn og hold anbefalt avstand på en meter.
 • Bruk setene og ståplassene som er ledig for bruk. 
 • Følg sjåførenes/annet personells anvisninger.

Ønsker du å refundere en periodebillett?

Her finner du informasjon om kansellering og refusjon av billetter.