Covid-19 og kollektivtrafikken

Det er påbudt med munnbind når du ikke kan holde en meter avstand til andre. Her er det som gjelder fra 14. januar.

Tiltak fra 14. januar 2022

Regjeringen har innført nasjonale tiltak, blant annet påbud om munnbind i kollektivtrafikken når du ikke kan holde en meter avstand til andre.

  • Unngå kollektivtransport ved trengsel.
  • Bruk munnbind når du ikke kan holde en meter avstand.
  • I taxi er det påbudt med munnbind for både passasjer og sjåfør.
  • Vis hensyn, bruk alle sitteplassene om bord og stå spredt.

Lokale tiltak

Det kan være lokale tiltak i enkelte kommuner. Vi anbefaler deg å sjekke hva som gjelder i kommunen du reiser i.

Stengt fordør på buss

Du må gå om bord gjennom midtre eller bakre dør på bussen. Vi selger ikke billetter om bord, og du må derfor kjøpe billett på forhånd.

Du får ikke aktivert impuls- og reisekort om bord på regionbussene når fordøren er stengt. Vi anbefaler deg å kjøpe billett i Ruter-appen.

Vi åpner fordøren igjen mandag 24. januar, men vi tar ikke imot kontanter om bord.

Spørsmål om kollektivtrafikken?

Ring, skriv eller besøk oss på kundesenteret Ruter S på Jernbanetorget eller et servicepunkt.