Gratis reiser for ukrainske flyktninger

Som en konsekvens av krigen i Ukraina, har Ruter besluttet å la flyktninger fra landet reise gratis mot fremvisning av ukrainsk pass/ID-kort eller asylsøkerbevis som viser ukrainsk statsborgerskap. Dette gjelder fra fredag 4. mars og inntil videre.

Vi ønsker, sammen med mange andre kollektivselskap i resten av Europa, å gjøre det vi kan for å hjelpe de som nå flykter fra krigen.