Gratis reiser for asylsøkere

Fra 2. mai 2023 kan asylsøkere reise gratis med kollektivtransport i Oslo og Viken mot fremvisning av gyldig asylsøkerbevis. Dette er en prøveordning som vil vare i ett år.

Les mer om ordningen på Oslo kommunes nettsider

Les mer om ordningen på Viken fylkeskommunes nettsider

Ukrainske flyktninger

Ukrainske flyktninger kan fremdeles reise gratis med kollektivtransporten mot fremvisning av asylsøkerbevis eller ukrainsk pass.