Ruter Labs

Har du noen gode idéer til informasjonsløsninger for kollektivtrafikken? Vi har åpnet for at alle kan få gratis tilgang til våre åpne data (API-er) – både sanntidsdata og reiseplanleggerdata. 

Åpne data og økt innovasjon

Vi vet at det er mange kunder som har gode idéer om hvordan informasjonsløsningene kan gjøres enda bedre. Derfor har vi opprettet Labs for å gjøre våre data tilgjengelige. I tillegg ønsker vi tilbakemeldinger på hvordan våre egne tjenester kan videreutvikles.

Ved å tilby åpne data, ønsker vi å bidra til økt innovasjon, altså at flere kreative sjeler tenker ut flere gode idéer. I første omgang kan dette bidra til flere gode tjenester for alle som reiser kollektivt. Tenk gjerne stort!

Hvordan får jeg tilgang?

Vi har to API-er som du kan bruke:

  • REIS API (reiseplanlegging og avgangstider fra stoppested)
  • DEVI API (avviksinformasjon)

Begge er basert på ASP.NET Web API.

Ruteplandata på GTFS- og NeTEx-format kan lastes ned fra Enturs utviklerportal.

Lisens

Vår lisensmodell tar utgangspunkt i Norsk Lisens for Offentlige Data (NLOD) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bruker du våre data forplikter du deg til å følge denne lisensen.

Norsk Lisens for Offentlige Data på data.norge.no

Vi vil gjerne høre fra deg

Bruker du våre data? Fortell oss gjerne hva du driver med på våre Facebook-sider for Ruter Labs. Her kan du også komme med forslag til forbedringer, stille spørsmål samt komme i kontakt med andre som benytter våre data.