Dialogkonferanse Direktebestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 10.juni 2021 10. juni 2021

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om direktebestilt drosje i Oslo for TT-tjenesten. Konkurransen vil bestå av dagens kontrakt Direktebestilt drosje. Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransen. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 10. juni 2021 for å få innspill og tilbakemeldinger på utkast av konkurransegrunnlag.

 

På konferansen vil Ruter igjennom utkast til konkurransegrunnlag. Målgruppe for dialogkonferansen er potensielle tilbydere og andre interessenter f.eks. større underleverandører av vognmateriell.

 

Invitasjon

 

Utkast konkurransegrunnlag

 

Spørsmål til operatørene

 

Presentasjoner