Dialogkonferanse Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022 14. september 2021

Ruter planlegger i løpet av høsten å utlyse en ordning for taxiselskaper som på vegne av Ruter kan kjøre fritidsreiser innenfor TT-tjenesten i Oslo på nærmere bestemte vilkår. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 14. september 2021 for å få innspill og tilbakemeldinger på utkast av grunnlaget til ordningen.

 

På konferansen vil Ruter gå igjennom utkastene til ordningen. Målgruppen for dialogkonferansen er potensielle søkere.

 

Invitasjon

 

Revidert Invitasjon dialogkonferanse Fritidsreiser drosje 1.1.pdf

 

 

Link til opptak av konferansen

 

https://youtu.be/jCOXTScSUIA

 

 

Referat fra konferansen

 

Referat - Dialogkonferanse Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022.pdf

 

 

 

Utkast til ordningen

 

Utkast Kravspesifikasjon Fritidsreiser i drosje, TT-tjenesten i Oslo.pdf

 

Utkast Prosedyrebeskrivelse Fritidsreiser i drosje, TT-tjenesten i Oslo.pdf

 

Utkast kontrakt, Fritidsreiser i drosje, TT-tjenesten i Oslo.pdf

 

Utkast bilag 1,1 Statistikk Fritidsreiser i drosje, TT-tjenesten Oslo.pdf

 

Bilag 1.2 OsloCard ver DRT 1 0 20170601.pdf

 

Bilag 1.3 Avtale_om_Digitale_Tjenester_2.3.pdf

 

Vedlegg 3 Databehandleravtale Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo.pdf

 

Vedlegg 4 Handlingsregler for Ruters leverandører 18. mai 2021.pdf

 

 

Presentasjoner

 

Innledning dialogkonferanse.pdf

 

Digitalt TT-kort.pdf

 

Digitale tjenester.pdf