Dialogmøte Busstjenester Romerike 2019 29. mai 2017

2017 05 29 Møtereferat dialogkonferanse.pdf

2017 05 29 Invitasjon til dialogkonferanse.pdf

 

Dokumenter lagt ut 24.05.2017:

 

Presentasjoner/dokumenter presentert 29.05. 2017:

Ruter vil gjøre oppmerksom på at de presentasjonene og dokumentene som publiseres på denne siden er utkast for å få innspill og kan inneholde feil og unøyaktigheter. Dokumentene/presentasjonene er ikke ikke en del av konkurransegrunnlaget. 

 

 

Oppsummering av spørsmål fra Ruter

Oppsummering av spørsmålene stilt av Ruter på dialogkonferansen vil bli lagt ut medio uke 22. 

 

 

Referat

Referatet fra dialogkonferansen vil bli lagt ut ultimo uke 22.