Dialogkonferanse Minibusstjenester Oslo, Asker og Bærum 2025 10. august 2023

Ruter planlegger å gjennomføre en ny konkurranse om Minibusstjenester Oslo, Asker og Bærum. Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransene. I den anledning inviterer Ruter til dialogkonferanse torsdag 10. august 2023.

 

 Referat fra dialogkonferansen 10.8.23

 

Spørsmål til markedet etter dialogkonferansen

 

 Presentasjoner på dialogkonferansen

 

Invitasjon

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

 

 

Bilag til vedlegg 1 og 2