Reise med ledsager

Pris

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis på Ruters transportmidler.

Husk ledsagerbevis

Du må kunne fremvise ledsagerbevis i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommune eller bydel, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.