Reise med ledsager

Pris

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis på Ruters transportmidler. Ledsagere som reiser gratis, kan ikke kombinere ledsagerbevis med grupperabatten. For å bruke grupperabatten, må den reisende ha en gyldig voksen-, honnør-, student-, militær-, eller ungdomsbillett, og være over 18 år.

Husk ledsagerbevis

Du må kunne fremvise ledsagerbevis i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommune eller bydel, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset. Vi godtar også tilsvarende dokumentasjon fra annet land dersom det tydelig fremkommer hvem som har utstedt dokumentasjonen og hva den gjelder.