Reise med bagasje

Pris

Det er gratis å reise med ski, akebrett og annen bagasje på Ruters transportmidler.

Slik reiser du med bagasje

  • Personalet avgjør om det er plass.
  • Ski, akebrett og annen bagasje må holdes eller plasseres slik at de ikke er til hinder for andre.
  • Personalet kan kreve betaling for svært plasskrevende bagasje, maksimalt voksenpris.
  • Skal du med båt til øyene? Du kan bare ta med sykkel, møbler, materialer og andre større gjenstander før kl. 09:00, og kun hvis det er god plass om bord.

Ulovlig å ta med om bord

  • Ladde våpen
  • Ildsfarlige og eksplosive stoffer
  • Motordrevne sykler/redskaper
  • Skarpkantede/illeluktende gjenstander
  • Annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre