MON og personvern

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker MON.

Hva er Ruter MON?

Ruter MON er en publikumsløsning for oppsett av sanntidstavler. Denne er nå under utvikling, og vi ønsker å teste løsningen på et utvalg testbrukere.

Formål

Ruter behandler personopplysninger for å:

  • Holde oversikt over tilgang til bruk i testfasen
  • Verifisere brukeren
  • Kunne knytte tilbakemeldinger vi får til brukeren, for videre dialog
  • Ta kontakt med interesserte testbrukere

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

  • Kundeopplysninger: Navn og epost

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen. Dersom du sender oss tilbakemeldinger vil vi også behandle de i tilknytning til opplysninger om deg.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi benytter Amazon Web Services (AWS) Amazon Cognito, til lagring av opplysninger. Denne tjenesten etterlever EUs personvernforordning.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Tilbakemeldinger

Lagring og sletting